Trenérské zkoušky 

 

O víkendu 12.-13. prosince, i přes problematickou situaci posledních měsíců a několikeré přesouvání termínu, proběhla v pelhřimovské tělocvičně praktická část zkoušky pro trenéry II. třídy v kickboxu. Za náš klub se nakonec celého kurzu zúčastnili 4 cvičenci. Jmenovitě to byli Petra Matějková, Michal Roučka, Petr Mach a Petr Vaculín, kteří byli ve svém snažení úspěšní. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů do budoucna. Zárověn bychom chtěli poděkovat Českému svazu kickboxu i vstřícnosti Petra Kotíka (reprezentačního trenéra ČSK), který členům našeho oddílu pomohl tuto akci uspořádat.1.den školení

2. den školení - praxe