Další informace naleznete v těchto podmenu:

Archiv

 

je "rekapitulací" všech akcí, kterých jsme se zúčastnili. Jedná se o údaje ze soutěží, seminářů a jiných sportovních událostí. V každém roce se událo spousta zajímavého a určitě přínosného pro naše cvičence.