Sponzoři

 

Děkujeme za podporu všem , kteří  umožňují naši činnost v rozsahu v jakém je.
Ať už je to podpora materiální, finanční nebo je to zajištění dopravy na soutěže.
Toto poděkování patří rovněž rodičům našich žáků, neboť bez jejich obětavého
přístupu by se mnohé akce naší školy nemohly uskutečnit.

 

Firmy a organizace které podporují naší činnost:

 

ENSIS.cz- firemní web prezentace, eshopy, internetová reklama